Skip to content Skip to navigation menu
Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Consistency:
Manufacturer: Fondo Servizio Materiale e Trazione di Firenze
Series Structure Ordering:

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Circolazione ferroviaria e sicurezza

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Componenti tecniche e parti di rotabili

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Costruzione e manutenzione materiale rotabile

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Disastri

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Disegni e tavole tecniche

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Immagini da catalogare

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Impianti di costruzione, manutenzione e riparazione

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Intermodalità

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Materiale rotabile - Mezzi di trazione a combustione interna

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Materiale rotabile - Mezzi di trazione a vapore

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Materiale rotabile - Mezzi di trazione elettrica

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Materiale rotabile trainato

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Miscellanea - Varie

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Panoramiche

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Servizio di navigazione

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Treni speciali

Fund: Servizio Materiale e Trazione Firenze (1905-1985)
Series: Unità non identificate