Skip to content Skip to navigation menu
Fund: Fototeca Centrale FS
Series: Materiale rotabile - Mezzi di trazione a combustione interna
Subseries: Locomotive diesel da manovra
Unità code: 2.170
text.photo.ud: DIA: Materiale rotabile M.T./8 B D. 213
Descriptors:
System line:
Consistency:
DIA_015521N_40165-1V_EOS.jpg


Photographic unit

Fund: Fototeca Centrale FS
Series: Materiale rotabile - Mezzi di trazione a combustione interna
Subseries: Locomotive diesel da manovra
Archival unit: DIA: Materiale rotabile M.T./8 B D. 213
Location of shot:


DIA_015522N_55074V_EOS.jpg


Photographic unit

Fund: Fototeca Centrale FS
Series: Materiale rotabile - Mezzi di trazione a combustione interna
Subseries: Locomotive diesel da manovra
Archival unit: DIA: Materiale rotabile M.T./8 B D. 213
Location of shot: